We encourage our guests to choose public transport and trains - the city station is located in the very centre of Sopot, from where you can easily and quickly reach our flats as well as our office, located at 50 Grunwaldzka Street in Sopot.

USE PUBLIC TRANSPORTATION

I. Downtown Sopot is a paid parking zone.

In Sopot downtown paid parking zone applies - Monday to Friday, 9:00 am - 10 pm. Public parking spaces are available on the streets. The fee is paid at the parking meters. Parking on weekends is free. The cost of parking: 4,20 PLN / hour.

Disabled people with reduced mobility, with a Parking Card (European model), parking the vehicle in designated, marked places for disabled people are exempt from parking fees. Parking the vehicle in other parking spaces is payable in accordance with the applicable tariff.

I.W Sopocie Dolnym obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Sopot Dolny w całości objęty jest strefą płatnego parkowania. Opłatę należy uiścić w parkometrze - płatna strefa obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-22:00. Parkowanie w weekendy zwolnione jest z opłat. W parkometrze można płacić wyłącznie gotówką. Alternatywą jest wykupienie biletu parkingowego za pomocą aplikacji mobilnej np. SKYCASH, czy MOBILET. Po wykupieniu biletu parkingowego, należy go umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.

Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, posiadające Kartę Parkingową (wzór europejski), parkując pojazd na wyznaczonych, oznakowanych miejscach dla osób niepełnosprawnych są zwolnione z opłat za postój. Postój pojazdu na pozostałych miejscach postojowych płatny jest zgodnie z obowiązującą taryfą.

Koszt parkowania w wyznaczonych strefach wynosi:

  • 14 minut – 1 zł
  • pierwsza godzina – 4.50 zł
  • druga godzina –5,40 zł
  • trzecia godzina - 6,40 zł
  • czwarta godzina i kolejne - 4,50 zł
  • cały dzień - 60 zł
PRIVATE SECURED/UNSECURED PARKINGS:

SPECIAL OFFERS